Galyň galyňlyk ýeňil agram sandwiç mata FRS354-1

Gysga düşündiriş:

  • Mata görnüşi: Howa mata mata
  • Haryt belgisi: FRS354-1
  • Material mazmuny: 100% poliester
  • Funksiýa: Lighteňil agram, gaty
  • Giňligi: 55inches / 139 sm
  • Agramy: 150GSM
  • Reňk: Custöriteleşdirilen

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Howa mata matasy näme?

Öňdebaryjy goşa iňňeli dokma tehnologiýasy bilen ýasalan bu mata, ýokary derejeli gatlagy monofilament birikdirijileri we ýumşak, tekiz aşaky gatlak bilen birleşdirýän ajaýyp dizaýny özünde jemleýär.Üýtgeşik kompozisiýa, optimal güýç we çydamlylyk bilen üpjün edilende howanyň erkin aýlanmagyna mümkinçilik berýär.Bu material sport eşikleri, aýakgaplar we açyk eşikler, iň ýokary rahatlygy we öndürijiligi üpjün etmek üçin amatlydyr.

Galyň galyňlyk ýeňil agram sandwiç mata FRS354-1 0
Galyň galyňlyk ýeňil agram sandwiç mata FRS354-1 2
Galyň galyňlyk ýeňil agram sandwiç mata FRS354-1 3

Nädip öndürilýär?

Önümçilik işimiz, esasy çig mal hökmünde ýüplügiň ulanylmagyny öz içine alýar we önümçiligiň esasy usuly trikota techni usullaryny ulanmak arkaly amala aşyrylýar.

gapma-garşylyk

Aýratynlyklary

Sandwiç matasynyň tor gurluşy önümçilik döwründe ýokary temperatura bilen emele gelýär.Güýç ulanylanda, güýç ugruna uzalyp biler we dartyş azalyp, yzyna çekilende, mesh öňki görnüşine gaýdyp biler.Material diňe bir egriji we dokma ugurlarynda belli bir uzalmagy saklap bilmän, deformasiýasyny hem ýitirip bilmez.

Haryt amaly

Howa mata matasy giňden ulanylýar.

img-1
img-2

Näme üçin bizi saýlamaly?

1.Siz synamak ukyby
Önümçiligiň hiliniň talap edilýän standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýörite synag otagymyz bar.

img-1
img-2
img-3
img-4
img-5

2. Dik üpjünçilik zynjyry
Nüplük, mata we egin-eşik öndürmek üçin "bir nokatly" hyzmat bermek üçin Germaniýadan we Taýwandan getirilen ösen enjamlary kabul edýäris.Öz zawodlarymyz we barlaghanalarymyz hem zerurlyklaryňyza laýyk matalary ösdürmäge mümkinçilik berýär.

img-13

3. Durnukly we ýokary hilli önümler
ISO9001, ISO14001 we OEKO-TEX Standard 100 şahadatnamalary bilen durnukly hil gözegçiligini saklaýarys.Ekologiýa taýdan arassa önümlerimiz EUB we ABŞ standartlaryna laýyk gelýär we içerki synag merkezimiz Dekatlon tarapyndan barlandy we tassyklandy.

img-1
img-2

Maglumat ibermek

FOB porty: Fuzhou Gurşun wagty: 20-30 gün
HTS kody: 6001.92.00 00 Birligiň ölçegleri: 150 × 25 × 25 santimetr
Birligiň agramy: 25 kilogram Eksport üçin birlik: 50
Eksport ölçegleri L / W / H: 150 × 25 × 25 santimetr Eksport agramy: 25 kilogram

Esasy eksport bazarlary

Aziýa Merkezi / Günorta Amerika
Gündogar Europeewropa Orta Gündogar / Afrika
Demirgazyk Amerika Günbatar Europeewropa

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň

Salgysy

Tel

Faks

Telefon / WhatsAPP

1502, 2-nji blok, Jinan etraby, Gündogar Taihe Plaza,

Hytaýyň Fujian welaýatynyň Fuzhou şäheri (350014)

(86 591)

83834638

(86 591)

28953332

(86)

15914209990


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler