Elastik howa mata mata kaskasy lukmançylyk ulanylyşy FRS283E

Gysga düşündiriş:

  • Mata görnüşi: Howa mata mata
  • Haryt belgisi: FRS283E
  • Material mazmuny: Poliester we Spandex
  • Funksiýa: Elastik, uzalmak
  • Giňligi: 46inches / 116 sm
  • Agramy: 430GSM
  • Reňk: Custöriteleşdirilen

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Howa mata matasy näme?

Howa mata matasy, monofilamentleri birleşdirýän we tekiz mata aşaky ýüzden ýasalan goşa iňňeli trikota m örülen mata görnüşidir.
Sandwiç burgerine meňzeýän üç ölçegli mata matasy gurluşy sebäpli oňa sendwiç mata matasy hem diýilýär.Öndürýän sendwiç matamyň galyňlygy 2-5mm.

Lukmançylyk maksatly FRS005NW4 üçin ýelmeýän howa mata matasy
Lukmançylyk maksatly FRS005NW2 üçin ýelmeýän howa mata matasy
Lukmançylyk taýdan ulanmak üçin FRS005NW1 howa mata matasy

Nädip öndürilýär?

Arnüplükler çig malymyz hökmünde ulanylýar.Önümçilik prosesinde ulanýan tehnologiýamyz örmekdir.

gapma-garşylyk

Spandex Giriş

1.Spandex çeýeligi gaty ýokary, umumy önümler 100% poliuretan ulanmaýar, 5 ~ 30% paý bilen matada has garylýar, her dürli spandex matalaryň 15% ~ 45% amatly çeýeligi bar.
2.Spandex matasy köplenç birleşdirilen ýüplükden, ýagny spandex bilen ýadro we beýleki süýümler (neýlon, poliester we ş.m.) korteks hökmünde ýadro egrilen ýüplügiň elastik matasyny ýasamak üçin ýasalýar. bedeni we basyşsyz balta ýasamak üçin amatlydyr.
3. Spandex elastik matanyň daşky görnüşi we geýim öndürijiligi daşky süýümli mata bilen örtülen önümleriň önümlerine ýakyn

Haryt amaly

Sandwiç mata mata giňden ulanylýar: Sport, lukmançylyk, gündelik we beýleki zerurlyklar.

img-1
img-2

Näme üçin bizi saýlamaly?

1.Siz synamak ukyby
Zerur bolanda önümçiligiň hiline gözegçilik etmek üçin öz synag otagymyz bar.

img-1
img-2
img-3
img-4
img-5

2. Dik üpjünçilik zynjyry
Özbaşdak işleýän trikota fabrigimiz we boýag we timarlaýyş fabrigimiz bar.

img-13

3. Durnukly we ýokary hilli önümler

Ekologiýa taýdan arassa önümler EUB we ABŞ standartlaryna laýyk gelýär.
Dekatlon tarapyndan barlanan we tassyklanan içerki synag merkezini gurduk.

img-1
img-2

Maglumat ibermek

FOB porty: Fuzhou Gurşun wagty: 20-30 gün
HTS kody: 6001.92.00 00 Birligiň ölçegleri: 150 × 25 × 25 santimetr
Birligiň agramy: 25 kilogram Eksport üçin birlik: 50
Eksport ölçegleri L / W / H: 150 × 25 × 25 santimetr Eksport agramy: 25 kilogram

Esasy eksport bazarlary

Aziýa Merkezi / Günorta Amerika
Gündogar Europeewropa Orta Gündogar / Afrika
Demirgazyk Amerika Günbatar Europeewropa

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň

Salgysy

Tel

Faks

Telefon / WhatsAPP

1502, 2-nji blok, Jinan etraby, Gündogar Taihe Plaza,

Hytaýyň Fujian welaýatynyň Fuzhou şäheri (350014)

(86 591)

83834638

(86 591)

28953332

(86)

15914209990


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler