Gaýtadan işlenen howa mata matasy Green Sandwich matasy FRS311 / R.

Gysga düşündiriş:

  • Mata görnüşi: Howa mata mata
  • Haryt belgisi: FRS311 / R.
  • Material mazmuny: 100% poliester
  • Funksiýa: Gaýtadan işlenen, RPET
  • Giňligi: 54inches / 137 sm
  • Agramy: 420GSM
  • Reňk: Custöriteleşdirilen

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Howa mata matasy näme?

Dem alýan mesh üýtgeşik we güýçli gurluş üçin ýörite dokma usuly bilen ýasalýar.Güýçli monofilament we ýumşak, dem alýan materiallaryň garyndysyndan ýasaldy, dürli programmalar üçin amatly edýär.Matanyň üstü, ajaýyp ventilyasiýa we çyglylygy arassalamak aýratynlyklaryny üpjün edýän birek-birege bagly mesh çukurlary bilen emele gelýär.Şol bir wagtyň özünde, tekiz eşik bazasy güýçli we çydamly matany üpjün edýär, ony işjeň eşikler, aýakgaplar we açyk eşikler üçin amatly edýär.

Gaýtadan işlenen howa mata matasy Green Sandwich matasy FRS311-R3
Gaýtadan işlenen howa mata matasy Green Sandwich matasy FRS311-R2
Gaýtadan işlenen howa mata matasy Green Sandwich matasy FRS311-R0

Nädip öndürilýär?

Yarüplükleri çig mal hökmünde ulanýarys.Önümçilik prosesinde ulanýan tehnologiýamyz örmekdir.

gapma-garşylyk

Gaýtadan işlenen mata näme?

Gaýtadan işlenen PET matasy (RPET) ekologiýa taýdan arassa gaýtadan işlenen matanyň täze görnüşidir, ýüplügi taşlanan mineral suw çüýşelerinden we koks çüýşelerinden, koks çüýşesi RPET matasy diýlip hem atlandyrylýar.

Haryt amaly

Sandwiç mata mata giňden ulanylýar:
Lukmançylyk, awtoulag interýerleri, sport enjamlary, gündelik we beýleki zerurlyklar.

img-1
img-2

Näme üçin bizi saýlamaly?

1.Siz synamak ukyby
Zerur bolanda önümçiligiň hiline gözegçilik etmek üçin öz synag otagymyz bar.

img-1
img-2
img-3
img-4
img-5

2. Dik üpjünçilik zynjyry

Kompaniýamyzda özbaşdak işleýän trikota fabrigi we boýag we timarlaýyş fabrigi bar, bu pudakda öňdebaryjy derejedäki Germaniýadan we Taýwandan getirilen önümçilik enjamlary bar.
Şeýle hem, ýüplükden we egin-eşik zawodlarynda hyzmatdaşlarymyz bar, ýüplükden matadan egin-eşige çenli “bir bitewi” hyzmat, güýçli we doly dik üpjünçilik zynjyry bilen goldanýar.Öz zawodymyz we synag laboratoriýamyz bolansoň, siziň üçin ýöriteleşdirilen matalary taýýarlamak ukybymyz bar.

img-13

3. Durnukly we ýokary hilli önümler
Hil gözegçiligi durnukly we ähli amallar iso9001 şahadatnamasyna, iso14001 kepilnamasyna we oeko-tex standart 100 şahadatnamasyna laýyklykda işleýär.Ekologiýa taýdan arassa önümler EUB we ABŞ standartlaryna laýyk gelýär.dekatlon tarapyndan barlanan we tassyklanan içerki synag merkezini gurduk.

img-1
img-2

Maglumat ibermek

FOB porty: Fuzhou Gurşun wagty: 20-30 gün
HTS kody: 6001.92.00 00 Birligiň ölçegleri: 150 × 25 × 25 santimetr
Birligiň agramy: 25 kilogram Eksport üçin birlik: 50
Eksport ölçegleri L / W / H: 150 × 25 × 25 santimetr Eksport agramy: 25 kilogram

Esasy eksport bazarlary

Aziýa Merkezi / Günorta Amerika
Gündogar Europeewropa Orta Gündogar / Afrika
Demirgazyk Amerika Günbatar Europeewropa

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň

Salgysy

Tel

Faks

Telefon / WhatsAPP

1502, 2-nji blok, Jinan etraby, Gündogar Taihe Plaza,

Hytaýyň Fujian welaýatynyň Fuzhou şäheri (350014)

(86 591)

83834638

(86 591)

28953332

(86)

15914209990


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler