Elastik gaýtadan işlenen howa matalary giňden ulanylýan FRS283E-1R

Gysga düşündiriş:

  • Mata görnüşi: Howa mata mata
  • Haryt belgisi: FRS283E-1R
  • Material mazmuny: Poliester we Spandex
  • Funksiýa: RPET, Greenaşyl, Stretch
  • Giňligi: 46inches / 116 sm
  • Agramy: 430GSM
  • Reňk: Custöriteleşdirilen

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Howa mata matasy näme?

Howa mata matasy, monofilamentleri birleşdirýän we tekiz mata aşaky ýüzden ýasalan goşa iňňeli trikota m örülen mata görnüşidir.
Sandwiç burgerine meňzeýän üç ölçegli mata matasy gurluşy sebäpli oňa sendwiç mata matasy hem diýilýär.Öndürýän sendwiç matamyň galyňlygy 2-5mm.

Elastik gaýtadan işlenen howa matalary giňden ulanylýan FRS283E-1R 2
Elastik gaýtadan işlenen howa matalary giňden ulanylýan FRS283E-1R 3
Elastik gaýtadan işlenen howa matalary giňden ulanylýan FRS283E-1R 0

Nädip öndürilýär?

Arnüplükler çig malymyz hökmünde ulanylýar.Önümçilik prosesinde ulanýan tehnologiýamyz örmekdir.

gapma-garşylyk

Adaty meshden näme tapawudy bar?

Material düzüminde poliester we spandeks bar.Spandeksiň aýratynlygy sebäpli has elastik bolýar.

Haryt amaly

Sandwiç mata mata giňden ulanylýar:
Sporty goramak, sumkalar we sumkalar, aýakgap materiallary, kaskalar, gündelik we beýleki zerurlyklar.

img-1
img-2

Näme üçin bizi saýlamaly?

1.Siz synamak ukyby
Zerur bolanda önümçiligiň hiline gözegçilik etmek üçin öz synag otagymyz bar.

img-1
img-2
img-3
img-4
img-5

2. Dik üpjünçilik zynjyry
Özbaşdak işleýän trikota fabrigimiz we boýag we timarlaýyş fabrigimiz bar, şolardan önümçilik enjamlary Germaniýadan we Taýwandan getirilýär we bu pudakda iň ýokary derejä çykýar.Şeýle hem, hyzmatdaş ýüplük fabrigi we egin-eşik fabrigi bar.Güýçli we doly dik üpjünçilik zynjyry bilen goldanýan ýüplükden, matadan geýime çenli "bir nokat" hyzmatyny edýäris.
Özbaşdak zawod we synag laboratoriýasy sebäpli, esasanam siziň üçin matalary ösdürip ýetişdirmek ukybymyz bar.

img-13

3. Durnukly we ýokary hilli önümler
Önümlerimiziň hiliniň arkasynda durýarys, ISO9001 kepilnamasy, ISO14001 kepilnamasy we Oeko-Tex standart 100 kepilnamasy ýaly iň ýokary halkara ülňülerine yzygiderli eýerýäris.Daşky gurşawa bolan borçnamamyz, Eu we biziň düzgünlerimize laýyk gelýän ekologiýa taýdan arassa önümlerimizde subut edilýär.Dekatlon tarapyndan bahalandyrylan we sanksiýa berlen içerki synag merkezimiz, ähli matalarymyzyň önümçilik standartlaryna laýyk gelmegini ýa-da ondan ýokary bolmagyny üpjün edýär.

img-1
img-2

Maglumat ibermek

FOB porty: Fuzhou Gurşun wagty: 20-30 gün
HTS kody: 6001.92.00 00 Birligiň ölçegleri: 150 × 25 × 25 santimetr
Birligiň agramy: 25 kilogram Eksport üçin birlik: 50
Eksport ölçegleri L / W / H: 150 × 25 × 25 santimetr Eksport agramy: 25 kilogram

Esasy eksport bazarlary

Aziýa Merkezi / Günorta Amerika
Gündogar Europeewropa Orta Gündogar / Afrika
Demirgazyk Amerika Günbatar Europeewropa

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň

Salgysy

Tel

Faks

Telefon / WhatsAPP

1502, 2-nji blok, Jinan etraby, Gündogar Taihe Plaza,

Hytaýyň Fujian welaýatynyň Fuzhou şäheri (350014)

(86 591)

83834638

(86 591)

28953332

(86)

15914209990


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler