Howa mesh spacer mesh mata mata mata mata FRS050

Gysga düşündiriş:

  • Mata görnüşi: Howa mata mata
  • Haryt belgisi: FRS050
  • Material mazmuny: 100% poliester
  • Funksiýa: Dem alýan
  • Ini: 60inches / 150cm
  • Agramy: 220GSM
  • Reňk: Custöriteleşdirilen

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Howa mata matasy näme?

Dem alýan matalar, iň ýokarky gatlagyň, monofilamentleriň we tekiz esasy gatlagyň özboluşly kombinasiýasyny döretmek üçin goşa iňňeli dokma tehnologiýasy arkaly gurulýar.
Trikota m tor diýlip atlandyrylýan bu mata, ýokary dem alyş ukyby sebäpli dürli pudaklarda giňden ulanylýar.2-5 mm galyňlygyndaky howa mata matasyny goldaýarys.

Howa mesh spacer mesh mata mata mata mata FRS050 4
Howa mesh spacer mesh mata mata mata mata FRS050 2
Howa mesh spacer mesh mata mata mata mata FRS050 7

Nädip öndürilýär?

Önümçilik işimiz, esasy çig mal hökmünde ýüplügiň ulanylmagyny öz içine alýar we önümçiligiň esasy usuly trikota techni usullaryndan ybaratdyr.

gapma-garşylyk

Aýratynlyklary

1. Lighteňil dokma, arassalamak we guratmak aňsat.
Sandwiç matasyny el bilen ýuwup, maşyn ýuwup, gury arassalap we aňsat arassalap bolýar.Üç gatly üç ölçegli dem alýan gurluş, howa çalşygy we guramak aňsat.
2. Daşky gurşawy goramak, zäherli däl, galyndylara garşy antibakterial.
Sandwiç materialy bakteriýalaryň köpelmegini bökdeýän galyndylara we bakteriýa garşy bejergisi bilen bejerilýär

Haryt amaly

Howa mata matasy giňden ulanylýar:
Sport goragy, sumkalar we sumkalar, aýakgap materiallary, lukmançylyk ulanylyşy.

img-1
img-2

Näme üçin bizi saýlamaly?

1.Siz synamak ukyby
Zerur bolanda önümçiligiň hiline gözegçilik etmek üçin öz synag otagymyz bar.

img-1
img-2
img-3
img-4
img-5

2. Dik üpjünçilik zynjyry
Özbaşdak işleýän trikota fabrigimiz we boýag we timarlaýyş fabrigimiz bar, şolardan önümçilik enjamlary Germaniýadan we Taýwandan getirilýär we bu pudakda iň ýokary derejä çykýar.Şeýle hem, hyzmatdaş ýüplük fabrigi we egin-eşik fabrigi bar.Güýçli we doly dik üpjünçilik zynjyry bilen goldanýan ýüplükden, matadan geýime çenli "bir nokat" hyzmatyny edýäris.
Özbaşdak zawod we synag laboratoriýasy sebäpli, esasanam siziň üçin matalary ösdürip ýetişdirmek ukybymyz bar.

img-13

3. Durnukly we ýokary hilli önümler
Hil gözegçiligi durnukly we ähli amallar iso9001 şahadatnamasyna, iso14001 kepilnamasyna we oeko-tex standart 100 şahadatnamasyna laýyklykda işleýär.Ekologiýa taýdan arassa önümler EUB we ABŞ standartlaryna laýyk gelýär.dekatlon tarapyndan barlanan we tassyklanan içerki synag merkezini gurduk.

img-1
img-2

Maglumat ibermek

FOB porty: Fuzhou Gurşun wagty: 20-30 gün
HTS kody: 6001.92.00 00 Birligiň ölçegleri: 150 × 25 × 25 santimetr
Birligiň agramy: 25 kilogram Eksport üçin birlik: 50
Eksport ölçegleri L / W / H: 150 × 25 × 25 santimetr Eksport agramy: 25 kilogram

Esasy eksport bazarlary

Aziýa Merkezi / Günorta Amerika
Gündogar Europeewropa Orta Gündogar / Afrika
Demirgazyk Amerika Günbatar Europeewropa

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň

Salgysy

Tel

Faks

Telefon / WhatsAPP

1502, 2-nji blok, Jinan etraby, Gündogar Taihe Plaza,

Hytaýyň Fujian welaýatynyň Fuzhou şäheri (350014)

(86 591)

83834638

(86 591)

28953332

(86)

15914209990


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler