Lukmançylyk taýdan ulanmak üçin FRS005NW ýelmeýän howa mata matasy

Gysga düşündiriş:

  • Mata görnüşi: Howa mata mata
  • Haryt belgisi: FRS005NW
  • Material mazmuny: 100% poliester
  • Funksiýa: Anti-sifon
  • Giňligi: 60inches / 152 sm
  • Agramy: 220GSM
  • Reňk: Custöriteleşdirilen

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Howa mata matasy näme?

Howa mata matasy, monofilamentleri birleşdirýän we tekiz mata aşaky ýüzden ýasalan goşa iňňeli trikota m örülen mata görnüşidir.
Sandwiç burgerine meňzeýän üç ölçegli mata matasy gurluşy sebäpli oňa sendwiç mata matasy hem diýilýär.Bizde bar bolan sendwiç matasynyň galyňlygy 2-5mm.

Lukmançylyk maksatly FRS005NW4 üçin ýelmeýän howa mata matasy
Lukmançylyk maksatly FRS005NW2 üçin ýelmeýän howa mata matasy
Lukmançylyk taýdan ulanmak üçin FRS005NW1 howa mata matasy

Nädip öndürilýär?

Arnüplükler çig malymyz hökmünde ulanylýar.Önümçilik prosesinde ulanýan tehnologiýamyz örmekdir.

gapma-garşylyk

Aýratynlyklary

1. Üýtgeşik howanyň geçirijiligi we ortaça sazlanylyşy.
2. Bufer goragyny üpjün etmek üçin berklik.

Haryt amaly

Howa torlary giňden ulanylýar:
Sport goragy, sumkalar we sumkalar

img-1
img-2

Näme üçin bizi saýlamaly?

1.Siz synamak ukyby
Zerur bolanda önümçiligiň hiline gözegçilik etmek üçin öz synag otagymyz bar.

img-1
img-2
img-3
img-4
img-5

2. Dik üpjünçilik zynjyry
Özbaşdak işleýän trikota fabrigimiz we boýag we timarlaýyş fabrigimiz bar, şolardan önümçilik enjamlary Germaniýadan we Taýwandan getirilýär we bu pudakda iň ýokary derejä çykýar.Şeýle hem, hyzmatdaş ýüplük fabrigi we egin-eşik fabrigi bar.Güýçli we doly dik üpjünçilik zynjyry bilen goldanýan ýüplükden, matadan geýime çenli "bir nokat" hyzmatyny edýäris.
Özbaşdak zawod we synag laboratoriýasy sebäpli, diňe matalary öndürip bileris.

img-13

3. Durnukly we ýokary hilli önümler
Hil gözegçiligi durnukly we ähli amallar iso9001 şahadatnamasyna, iso14001 kepilnamasyna we oeko-tex standart 100 şahadatnamasyna laýyklykda işleýär.Ekologiýa taýdan arassa önümler EUB we ABŞ standartlaryna laýyk gelýär.dekatlon tarapyndan barlanan we tassyklanan içerki synag merkezini gurduk.

img-1
img-2

Maglumat ibermek

FOB porty: Fuzhou Gurşun wagty: 20-30 gün
HTS kody: 6001.92.00 00 Birligiň ölçegleri: 150 × 25 × 25 santimetr
Birligiň agramy: 25 kilogram Eksport üçin birlik: 50
Eksport ölçegleri L / W / H: 150 × 25 × 25 santimetr Eksport agramy: 25 kilogram

Esasy eksport bazarlary

Aziýa Merkezi / Günorta Amerika
Gündogar Europeewropa Orta Gündogar / Afrika
Demirgazyk Amerika Günbatar Europeewropa

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň

Salgysy

Tel

Faks

Telefon / WhatsAPP

1502, 2-nji blok, Jinan etraby, Gündogar Taihe Plaza,

Hytaýyň Fujian welaýatynyň Fuzhou şäheri (350014)

(86 591)

83834638

(86 591)

28953332

(86)

15914209990


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler