Anti-sifon howa mata mata kaskasy sport eşikleri FRS087-1NW

Gysga düşündiriş:

  • Mata görnüşi: Howa mata mata
  • Haryt belgisi: FRS087-1NW
  • Material mazmuny: 100% poliester
  • Funksiýa: Anti-sifon
  • Giňligi: 54inches / 137 sm
  • Agramy: 300GSM
  • Reňk: Custöriteleşdirilen

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Howa mata matasy näme?

Howa mata matasy, monofilamentleri birleşdirýän we tekiz mata aşaky ýüzden ýasalan goşa iňňeli trikota m örülen mata görnüşidir.

Anti-sifon howa mata mata kaskasy sport eşikleri FRS087-1NW 1
Anti-sifon howa mata mata kaskasy sport eşikleri FRS087-1NW 4
Anti-sifon howa mata mata kaskasy sport eşikleri FRS087-1NW 0

Nädip öndürilýär?

Arnüplükler çig malymyz hökmünde ulanylýar.Önümçilik prosesinde ulanýan tehnologiýamyz örmekdir.

gapma-garşylyk

Aýratynlyklary

1. Üýtgeşik howanyň geçirijiligi we ortaça sazlanylyşy.
2. Bufer goragyny üpjün etmek üçin berklik.

Haryt amaly

Sandwiç mata mata giňden ulanylýar:
Sporty goramak, sumkalar we sumkalar, aýakgap materiallary, kaskalar, gündelik we beýleki zerurlyklar.

img-1
img-2

Näme üçin bizi saýlamaly?

1.Siz synamak ukyby
Zerur bolanda önümçiligiň hiline gözegçilik etmek üçin öz synag otagymyz bar.

img-1
img-2
img-3
img-4
img-5

2. Dik üpjünçilik zynjyry
Kompaniýamyz, içerki trikota and we boýag zawodlarymyzy öz içine alýan täsirli gurnama bilen öwünýär.Zawodlarymyz Germaniýada we Taýwanda iň ýokary öndürijilerden getirilen iň ösen önümçilik enjamlaryny görkezýär we bizi bu pudakda öňdebaryjy edýär.Mundan başga-da, hyzmatdaş ýüplükler we egin-eşik zawodlary bilen ýakyndan işleýändigimizi buýsanýarys.Bu, güýçli we doly dik üpjünçilik zynjyrymyz tarapyndan goldanýan dokma we geýim önümçiliginde doly ahyrky hyzmatlary hödürleýändigimizi aňladýar.

img-13

3. Durnukly we ýokary hilli önümler
Hil gözegçiligi durnukly we ähli amallar iso9001 şahadatnamasyna, iso14001 kepilnamasyna we oeko-tex standart 100 şahadatnamasyna laýyklykda işleýär.Ekologiýa taýdan arassa önümler EUB we ABŞ standartlaryna laýyk gelýär.dekatlon tarapyndan barlanan we tassyklanan içerki synag merkezini gurduk.

img-1
img-2

Maglumat ibermek

FOB porty: Fuzhou Gurşun wagty: 20-30 gün
HTS kody: 6001.92.00 00 Birligiň ölçegleri: 150 × 25 × 25 santimetr
Birligiň agramy: 25 kilogram Eksport üçin birlik: 50
Eksport ölçegleri L / W / H: 150 × 25 × 25 santimetr Eksport agramy: 25 kilogram

Esasy eksport bazarlary

Aziýa Merkezi / Günorta Amerika
Gündogar Europeewropa Orta Gündogar / Afrika
Demirgazyk Amerika Günbatar Europeewropa

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň

Salgysy

Tel

Faks

Telefon / WhatsAPP

1502, 2-nji blok, Jinan etraby, Gündogar Taihe Plaza,

Hytaýyň Fujian welaýatynyň Fuzhou şäheri (350014)

(86 591)

83834638

(86 591)

28953332

(86)

15914209990


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler