Habarlar

 • Trikota fabric mata bilimleri: mata matasy näme?

  Trikota fabric mata bilimleri: mata matasy näme?

  Tor bilen mata mesh diýilýär.Dokalan torlar ak ýa-da ýüplük bilen boýalan organiki we trikota net torlar (şeýle hem dokalmadyk).Howanyň geçirijiligi, akartma we boýag gaýtadan işlenenden soň, tomus eşiklerini geýmekden başga-da, esasanam perdeler, çybyn torlary üçin mata göwrümi gaty salkyn ...
  Koprak oka
 • Küpek ýoly: Hazyna gämisiniň kapitany

  Küpek ýoly: Hazyna gämisiniň kapitany

  XV asyryň başynda ullakan gämi floty Nanjingden ýola çykdy.Gysga wagtyň içinde Hytaýy döwrüň öňdebaryjy güýji hökmünde kesgitlän syýahatçylyk tapgyrynyň ilkinjisi boldy.Bu syýahaty, döwrüň iň möhüm hytaý başdangeçirijisi we derwezebanlaryň biri bolan Zheng He alyp bardy ...
  Koprak oka
 • Dokma bilimleri: Trikota fabric mata näme?

  Dokma bilimleri: Trikota fabric mata näme?

  Trikota fabric mata, ýüplügi tegelege öwrüp, emele gelen matany kesmek üçin trikota need iňňelerini ulanmakdyr.Trikota fabric matalar dokalan matalardan tapawutlanýar, sebäbi matadaky ýüplügiň görnüşi başga.Trikota dok, trikota and we örme trikota fabric matalara bölünýär, olar giňden ulanylýar ...
  Koprak oka