Hil gözegçiligi ulgamy

Procedureshli amallar ISO9001, ISO14001 we OEKO-TEX Standard 100 şahadatnamasyna laýyklykda işleýär.

cert-ico-1
cert-ico-2
cert-ico-3
img-1
img-2

Ekologiýa taýdan arassa önümler EUB we ABŞ standartlaryna laýyk gelýär.

GRS
img-3

Dekathlon tarapyndan barlanan we tassyklanan içerki synag merkezini gurduk.

1

Aşakdaky synagçylar, müşderileriň standartlaryna laýyk gelmäge kömek eder.

Ady Arza
Skaler FabrikWsekiz
Funt Skaler kalibrlemesi
Counter Mukdaryny ölçäň
Spektr Reňk deňeşdirmesi
PH metr PH Gymmatlyk
Spreý synag ediji Suwuň ýokaşmagy
Dartma synagy Dartyş güýji
Güýç synagy Güýç
Peç (gysylmak) Sgarga
Wernier caliper Liňlis
Spektrofotometr Formaldegid
Adaty yşyk gutusy Reňk deňeşdirmesi
Sanly galyňlygy barlaýjy Thickness
termometr-gigrometr Temperatura we çyglylyk
Ameangyn saklaýjy üçin synag FmaýypRetardant
UV reňk çaltlygy üçin synag Reňk çaltlygyto ýagtylyk
Reňk çaltlygy üçin synag Reňk çaltlygyto ýagtylyk
Reňk sürtmek üçin reňk çaltlygy üçin synag ColorFastnessRubbing
Synag üçin cýuwmak üçin olor çaltlygy ColorFastnessWkül
Sublimasiýa üçin reňk çaltlygy üçin synag ColorFastnessSublimasiýa
Deriniň reňkiniň çaltlygy üçin synag ColorFastnessPerspirasiýa
Peç (deriniň reňkiniň çaltlygy) ColorFastnessPerspirasiýa
Aşgazan üçin synag (Martindale) Abrazion (Martindale)

Köpçülikleýin önümçiligiň hiline gözegçilik etmek ukybymyz bar.